Wij signaleren, met enige regelmaat, dat u behoefte heeft aan duidelijkere richtlijnen met betrekking tot onze verzendservice. Om een vertrouwd partner te zijn én te blijven hebben we de service die wij kunnen bieden vastgelegd. Op deze manier willen wij, in deze tijd van groei, onze afspraken blijven nakomen en u inzicht geven in wat u van ons mag verwachten.

Wij streven ernaar om onze zendingen zo efficiënt mogelijk aan te passen naar de wensen van onze klant. Om een duidelijke invulling hieraan te geven, gaan we vanaf heden, voor de orderverwerking, de volgende richtlijnen hanteren:

  • Wanneer u een order instuurt vóór 15.00 uur ‘s middags zal de order, mits voorradig, de volgende werkdag klaar staan voor verzending wanneer gewenst. Indien het een ‘ophaalorder’ betreft, ingediend vóór 15.00 uur, staat deze de eerstvolgende werkdag, mits voorradig, klaar om afgehaald te worden vanaf 10.00 uur.
  • Orders die na 15.00 uur zijn ingestuurd, daarvan verschuift de verzending naar +2 werkdagen.

Om er zeker van te zijn dat uw order op correcte wijze wordt verzonden, willen wij u vragen om alle orders per e-mail in te sturen met eventuele extra opmerkingen.

Te allen tijde ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail, met alle informatie omtrent uw order.

Op de geplande verzenddag is het niet meer mogelijk om uw order te wijzigen. Indien een wijziging toch nodig blijkt te zijn, zal de verzending een werkdag later plaatsvinden.

Het franco bedrag blijft hetzelfde. Wij streven ernaar de orders zo efficiënt mogelijk, één keer per week gebundeld, te versturen. Om er zeker van te zijn dat een order franco, binnen een week wordt verstuurd, is het belangrijk dat de order(s) worden ingestuurd wanneer het totaalbedrag van de nieuwe order(s) aan het franco bedrag voldoen. Dit is de verantwoordelijkheid van u als partner.

Indien dit niet het geval is zal de order worden verstuurd met eventuele transportkosten.

*Indien u een order eerder wenst te ontvangen, is dit uiteraard ook mogelijk (zie bovenstaande richtlijnen met betrekking tot onze verzendservice).

Hebt u een sample order? Neem contact op met uw contactpersoon bij Stylepoint, om te kijken welke mogelijkheden wij u kunnen bieden.

Waar zijn wij verder mee bezig omtrent orderinzage?

Wij streven er naar om in januari u 24/7 online inzage te geven in de status van uw lopende orders en onze voorraden. Momenteel zijn wij verschillende software aanbieders aan het bestuderen en zullen wij u hierover later in het jaar verder berichten.

Heeft u vragen m.b.t. onze verzendservice? Neem contact op met onze binnendienst via:  info@stylepoint.nl